Kávovar LaCimbali S30 CP10 MilkPS


Správca ponuky

Správca: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie
IČO: 35528290
Adresa správcu: Tatranská Lomnica 128
Mesto: Vysoké Tatry
PSČ: 059 60
Kontaktná osoba: Ing.Božena Belišová
uctovnik@vdz-financie.sk
tel.: 0903 997 002

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 12.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.01.2023

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore v pracovných dňoch, v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 661,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 79824
Kategória majetku - iný hnuteľný majetok štátu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, resp. od roku výroby
Označenie majetku Kávovar LaCimbali S30 CP10 MilkPS
Rok uvedenia do prevádzky 2017
Rok výroby 2017
Stručná identifikácia Plnoautomatický espresso, cappuccino/latte kávovar.
Majetkový podiel 1/1
Poznámka Plnoautomatický espresso, cappuccino/latte kávovar, ovládanie cez dotykový displej, kapacita výdaja doporučená denná produkcia 300 šálok, počet možnosti kávových drinkov 8, 2 zásobníky na kávu s kapacitou 2x 1,2 kg.
Vybavený s Cimbali patentovanou Smart bojler technológiou, ktorý významne zvýši kapacitu pary a horúcej vody, úspora oproti štandardným kávovarom – 30% energií.
Elektrický ohrievač šálok kombinovaný s chladničkou mlieka pre S30 s kompresorom na chladenie až 4 litrov mlieka, digitálny termostat, funkcia ON/OF, detekcia a nastavenie teploty mlieka., ohrievacia plocha na šálky.
Dôvodom predaja je, že predmetný hnuteľný majetok neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

Technické parametre:
Šírka 370
Hĺbka 620
Výška 762
Váha 79
Príkon 380-415V3N-50/60Hz W ä230V 50/60Hz (W) 4800 – 5700