Osobné motorové vozidlo/M


Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: Ing. Marta Lukáčová
marta.lukacova@ssc.sk
tel.: 0904503664

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 22.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.10.2021

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: nie

Primeraná cena: 519,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 76558
Kategória majetku - iný hnuteľný majetok štátu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, resp. od roku výroby
Označenie majetku Fiat Stilo 1.6. i.e.
Rok uvedenia do prevádzky 2003
Rok výroby 2003
Stručná identifikácia Technický stav úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov
Majetkový podiel 1/1
Poznámka -zdvihový objem valcov 1596 cm3, max. výkon motora 76 kW , palivo benzín, platnosť TK, EK do 11.2.2022, farba šedá, počet najazdených km 252361
-ponuku pošlite v zalepenej obálke s názvom "OPK"- neotvárať na adresu" SSC IVSC Košice, Kasárenské nám. č.4, 040 01 Košice

Výherca ponuky

Meno Automont s.r.o.
Sídlo Holubyho 23 - Košice
Cena 719,00 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1634207403_zapisnica_opk.docx