Osobné motorové vozidlo/M


Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: Ing. Marta Lukáčová
marta.lukacova@ssc.sk
tel.: 0904503664

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 22.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.10.2021

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: nie

Primeraná cena: 482,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 76556
Kategória majetku - iný hnuteľný majetok štátu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, resp. od roku výroby
Označenie majetku Škoda Fabia 1.4 16V
Rok uvedenia do prevádzky 2004
Rok výroby 2004
Stručná identifikácia Technický stav úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov
Majetkový podiel 1/1
Poznámka -zdvihový objem valcov 1390 cm3, max. výkon motora 55 kW, palivo benzín, platnosť TK, EK do 19.10.2022, farba červená, počet najazdených km 371208
-ponuku zašlite v zalepenej obálke s názvom "OPK" na adresu SSC IVSC Košice, Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice

Výherca ponuky

Meno Automont s.r.o.
Sídlo Holubyho 23 - Košice
Cena 782,00 €
Stav úspešný predaj
Protokol 1634207547_zapisnica_opk.docx