Predaj zvyškov osobného motorového vozidla Hyundai Tucson


Správca ponuky

Správca: Záchranná zdravotná služba Bratislava
IČO: 17336210
Adresa správcu: Antolská 11
Mesto: Bratislava
PSČ: 850 07
Kontaktná osoba: Darina Schreková
darina.schrekova@emergency-ba.sk
tel.: 02/68 206115

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 26.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 27.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.08.2021

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: nie

Primeraná cena: 6 650,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 76225
Kategória majetku - iný hnuteľný majetok štátu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, resp. od roku výroby
Označenie majetku Zvyšky osobného motorového vozidla Hyundai Tu
Rok uvedenia do prevádzky 2020
Rok výroby 2020
Stručná identifikácia Automobil po DN. Vozidlo nepojazdné po DN. Stav karosérie- po DN. Špeciálne vozidlo M1. Majáky na streche.
Majetkový podiel 1
Poznámka Odporúčaná osobná obhliadka vozidla.