Vysokotlakový čistič Kärcher HDS 7/16C


Správca ponuky

Správca: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie
IČO: 35528290
Adresa správcu: Tatranská Lomnica 128
Mesto: Vysoké Tatry
PSČ: 059 60
Kontaktná osoba: Ing.Božena Belišová
uctovnik@vdz-financie.sk
tel.: 0903 997 002

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Dátum zverejnenia ponuky: 12.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.01.2023

Termín obhliadky: po telefonickom dohovore v pracovných dňoch, v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 900,00 €

VEC
 
Identifikačné čislo 79825
Kategória majetku - iný hnuteľný majetok štátu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur a ak neuplynulo viac ako päť rokov od dátumu jeho prvého uvedenia do prevádzky, resp. od roku výroby
Označenie majetku Vysokotlakový čistič Kärcher HDS 7/16C
Rok uvedenia do prevádzky 2013
Rok výroby 2013
Stručná identifikácia 3 fázový horúcovodný vysokotlakový čistič. Čistič od zavedenia do prevádzky sa nepoužíval.
Majetkový podiel 1/1
Poznámka 3 fázový horúcovodný vysokotlakový čistič. ECO stupeň zaručuje ekologickú a hospodárnu prevádzku. Jednoduchá manipulácia vďaka obsluhe jedným centrálnym tlačidlom. Vynikajúca mobilita vďaka veľkým kolesám a otočnému koliesku. Odolný podvozok s integrovanými nádržami na čistiaci prostriedok a palivo. Použitie na čistenie áut, strojov a zariadení, dielní, atď. Vysokotlakový čistič je nepoužívaný.
Dôvodom predaja je, že predmetný hnuteľný majetok neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

Technické parametre:

Druh prúdu 3/400/50 Ph/V/Hz
Tlak 30-160/3-16 bar/MPa
Prietok 270-660 l/h
Max. teplota na prítoku 80/155 °C
Príkon 4,7 kW
Hmotnosť 103 kg
Rozmery 1060x650x920 mm
Spotreba vykur. Oleja plný výkon 4,1 kg/h