Prenájom časti pozemku zastavaná plocha a nádvorie Pod Veľkou Strážou, Zvolen, Zvolen


Správca ponuky

Správca: Národné lesnícke centrum
IČO: 42001315
Adresa správcu: T. G. Masaryka č. 22
Mesto: Zvolen
PSČ: 960 92
Kontaktná osoba: Ing. Alexander Halák
alexander.halak@nlcsk.org
tel.: +421 0902920004

Údaje o ponuke

Okres: Okres Zvolen
Obec: Zvolen
Katastrálne územie: Zvolen
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Druh ponúkaného majetku štátu: Prenájom časti pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 823,5 m2 na parcele 3080/39 s celkovou výmerou 4797 m2 v lokalite Pod Veľkou Strážou, v obci Zvolen, k. ú. Zvolen, na LV č. 106.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 3.76€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 25.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 26.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.11.2021

Termín obhliadky: V pracovných dňoch od 08:00 do 13:00 hod. podľa dohody s kontaktnou osobou