Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 34 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 24.09.2021 Predkladanie ponúk od: 25.09.2021 Uzávierka: 25.10.2021

nové

Ponukové konanie
Pridané: 23.09.2021 Predkladanie ponúk od: 24.09.2021 Uzávierka: 04.10.2021

nové

Ponukové konanie
Pridané: 23.09.2021 Predkladanie ponúk od: 24.09.2021 Uzávierka: 04.10.2021

nové

Ponukové konanie
Pridané: 23.09.2021 Predkladanie ponúk od: 24.09.2021 Uzávierka: 04.10.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra...

Ponukové konanie
Zvolen
Pridané: 22.09.2021 Predkladanie ponúk od: 23.09.2021 Uzávierka: 22.10.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra...

Ponukové konanie
Krupina
Pridané: 22.09.2021 Predkladanie ponúk od: 23.09.2021 Uzávierka: 22.10.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra...

Ponukové konanie
Veľká Ves nad Ipľom
Pridané: 21.09.2021 Predkladanie ponúk od: 22.09.2021 Uzávierka: 21.10.2021

nové

Ponukové konanie
Pridané: 17.09.2021 Predkladanie ponúk od: 18.09.2021 Uzávierka: 05.10.2021

nové

Ponukové konanie
Čičmany
Pridané: 16.09.2021 Predkladanie ponúk od: 17.09.2021 Uzávierka: 18.10.2021

nové

Ponúkaná nehnuteľnosť je podrobne popísaná v znaleckom posudku č. 257/2020, ktorý podal Ing. Pavol Brúnai, Cabaj-Čápor, ev. č. 910337

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 10.09.2021 Predkladanie ponúk od: 11.09.2021 Uzávierka: 11.10.2021