Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 30 ponúk
Zobrazenie:


nové

Nehnuteľný majetok v správe Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorý je predmetom tejto ponuky neslúži a v budúcnosti ani nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Predmetný pozemok je využívaný ako jediná prístupová komunikácia pre jednotlivých vlastníkov oko...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Pridané: 06.12.2022 Predkladanie ponúk od: 07.12.2022 Uzávierka: 05.01.2023

nové

Ponuky prosíme doručiť na adresu správcu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, 04001 Košice

Ponukové konanie
Michalovce
Pridané: 05.12.2022 Predkladanie ponúk od: 06.12.2022 Uzávierka: 04.01.2023

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Trenčín
Pridané: 05.12.2022 Predkladanie ponúk od: 06.12.2022 Uzávierka: 04.01.2023

nové

Umiestnenie stavby: Stavba je situovaná v areáli ÚNMS SR ako samostatne stojaca na Karloveskej ul.63 v Bratislave - Devín, v katastrálnom území Devín, v obci Bratislava - Devín, v okrese Bratislava IV. Stavba má pridelené súpisne číslo 3263, je situovaná na parcele 2430/9 a je zakreslená v katastrálnej mape. Dis...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Devín
Pridané: 05.12.2022 Predkladanie ponúk od: 06.12.2022 Uzávierka: 05.01.2023

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam a nahliadnut...

Ponukové konanie
Tornaľa
Pridané: 01.12.2022 Predkladanie ponúk od: 02.12.2022 Uzávierka: 02.01.2023

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Hradište
Pridané: 30.11.2022 Predkladanie ponúk od: 01.12.2022 Uzávierka: 30.12.2022

nové

Ponukové konanie
Pridané: 30.11.2022 Predkladanie ponúk od: 01.12.2022 Uzávierka: 12.12.2022

nové

Ide o súbor stavieb a pozemkov bývalého areálu Azylového zariadenia vo Vlachoch, ktorý bol daný do užívania v roku 1970. Súčasťou areálu je aj príslušenstvo uvedené v znaleckom posudku č. 36/2022. Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby doručil svoju ponuku v uzatvorenej obálk...

Ponukové konanie
Vlachy
Pridané: 29.11.2022 Predkladanie ponúk od: 30.11.2022 Uzávierka: 10.01.2023

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Trenčín
Pridané: 28.11.2022 Predkladanie ponúk od: 29.11.2022 Uzávierka: 28.12.2022

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Púchov
Pridané: 28.11.2022 Predkladanie ponúk od: 29.11.2022 Uzávierka: 28.12.2022