Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 41 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľn...

Ponukové konanie
Bottovo
Pridané: 21.06.2021 Predkladanie ponúk od: 22.06.2021 Uzávierka: 21.07.2021

nové

Súbor nehnuteľností je podrobne popísaný v znaleckom posudku č. 106/2020 vyhotovenom ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, 821 08 Bratislava-Ružinov, ev. č. 914724

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 17.06.2021 Predkladanie ponúk od: 18.06.2021 Uzávierka: 19.07.2021

nové

Nehnuteľný majetok v správe Okresného úradu Prešov, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy uvede...

Ponukové konanie
Hniezdne
Pridané: 17.06.2021 Predkladanie ponúk od: 18.06.2021 Uzávierka: 19.07.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví o ponúkaný majetok štátu záujem, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam a nahliadnuti...

Ponukové konanie
Panické Dravce
Pridané: 17.06.2021 Predkladanie ponúk od: 18.06.2021 Uzávierka: 19.07.2021

nové

Záujem o ponuku zasielajte na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava s označením: "Ponukové konanie - k.ú. Žakarovce - NEOTVÁRAŤ".

Ponukové konanie
Žakarovce
Pridané: 16.06.2021 Predkladanie ponúk od: 17.06.2021 Uzávierka: 16.07.2021

nové

Záujem o ponuku zasielajte na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor správy a prevádzky, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava s označením: "Ponukové konanie - k.ú. Liptovský Hrádok - NEOTVÁRAŤ".

Ponukové konanie
Liptovský Hrádok
Pridané: 16.06.2021 Predkladanie ponúk od: 17.06.2021 Uzávierka: 16.07.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE: "Pozemky v k. ú. Kunov, obci - okr. Senica" na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, Majetkov...

Ponukové konanie
Senica
Pridané: 16.06.2021 Predkladanie ponúk od: 17.06.2021 Uzávierka: 16.07.2021

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Stará Turá
Pridané: 16.06.2021 Predkladanie ponúk od: 17.06.2021 Uzávierka: 16.07.2021

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Čachtice
Pridané: 16.06.2021 Predkladanie ponúk od: 17.06.2021 Uzávierka: 16.07.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ-PONUKOVÉ KONANIE: "súbor pozemkov v k. ú. Rastice, obci Zlaté Klasy" na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, M...

Ponukové konanie
Zlaté Klasy
Pridané: 14.06.2021 Predkladanie ponúk od: 15.06.2021 Uzávierka: 14.07.2021