Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 32 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy doručil Slovenskému národnému divadlu v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej ako "Byt Panorama City - NEOTVÁRAŤ" s uvedením adresy odosielateľa poštou na adresu: Slovenské národné divadlo, oddelenie ev...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Pridané: 26.11.2021 Predkladanie ponúk od: 27.11.2021 Uzávierka: 27.12.2021

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Dulov
Pridané: 25.11.2021 Predkladanie ponúk od: 26.11.2021 Uzávierka: 27.12.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu: Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 83...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Pridané: 25.11.2021 Predkladanie ponúk od: 26.11.2021 Uzávierka: 28.12.2021

nové

Pozemok tvorí parcela nepravidelného tvaru, plocha je svahovitá, z voľným prístupom po nespevnenej ceste a z jestv. areálu, celková výmera pozemku je 1028 m2. Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme elektr. vedenia - VN.

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 24.11.2021 Predkladanie ponúk od: 25.11.2021 Uzávierka: 27.12.2021

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou "Stavba a pozemky Prievozská 32, Bratislava " na adresu Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 8...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 24.11.2021 Predkladanie ponúk od: 25.11.2021 Uzávierka: 03.01.2022

nové

Ponukové konanie
Pavčina Lehota
Pridané: 23.11.2021 Predkladanie ponúk od: 24.11.2021 Uzávierka: 23.12.2021

nové

Ponukové konanie
Terchová
Pridané: 19.11.2021 Predkladanie ponúk od: 20.11.2021 Uzávierka: 20.12.2021

nové

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 15.11.2021 Predkladanie ponúk od: 16.11.2021 Uzávierka: 15.12.2021

nové

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 15.11.2021 Predkladanie ponúk od: 16.11.2021 Uzávierka: 15.12.2021

nové

Ponukové konanie
Ružomberok
Pridané: 15.11.2021 Predkladanie ponúk od: 16.11.2021 Uzávierka: 15.12.2021