Administratívna budova, Bratislava - mestská časť Nové Mesto


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo kultúry SR
IČO: 00165182
Adresa správcu: Nám. SNP 33
Mesto: Bratislava
PSČ: 81331
Kontaktná osoba: Michal Madro
michal.madro@culture.gov.sk
tel.: +421 903 724 515

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Katastrálne územie: Nové Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pionierska ulica č. 9/A, Bratislava
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 146000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 16.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.08.2021

Termín obhliadky: po dohode na tel. č. +421903724515


Poznámka k ponuke:
Stavba je situovaná ako samostatne stojaca na Pionierskej ulici v Bratislave, v katastrálnom území Nové Mesto, v obci Bratislava - m. č. Nové Mesto, v okrese Bratislava III. Je situovaná na parcelách číslo 12070/4, 12070/25, 12070/31, 12070/32, ktoré nie sú vo vlastníctve SR - Ministerstva kultúry SR.

Stavba
 
Identifikačné čislo 76172
Súpisné číslo stavby 2988
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12070/4
Číslo listu vlastnictva 3403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 76173
Súpisné číslo stavby 2988
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12070/25
Číslo listu vlastnictva 3403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 76174
Súpisné číslo stavby 2988
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12070/31
Číslo listu vlastnictva 3403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 76175
Súpisné číslo stavby 2988
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 12070/32
Číslo listu vlastnictva 3403
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu