Byt Chalmová, Bystričany


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ing.Daniela Machavová
daniela.machavova@minv.sk
tel.: 032/7411302

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Prievidza
Obec: Bystričany
Katastrálne územie: Chalmová
Adresa ponúkaného majetku štátu: Chalmová
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 2710  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 2710  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.02.2023Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Byt
 
Identifikačné čislo 79805
Číslo bytu 7
Podlahová plocha bytu 26 m2
Poschodie prízemie
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 683
Číslo listu vlastnictva 1228
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 2647/68417
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 17

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu