Byt Prievidza_podiel 1/2, Prievidza


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ing.Daniela Machavová
daniela.machavova@minv.sk
tel.: 032/7411302

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Prievidza
Obec: Prievidza
Katastrálne územie: Prievidza
Adresa ponúkaného majetku štátu: Prievidza, Majerská 923/6
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 42800  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 42800  €
Dátum zverejnenia ponuky: 13.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.02.2023Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Byt
 
Identifikačné čislo 79838
Číslo bytu 5
Podlahová plocha bytu 72 m2
Poschodie 4
Číslo vchodu 6
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 30923, 30924
Číslo listu vlastnictva 7510
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/2
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 36/7186
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 6652/4, 6652/5
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 36/7186
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79839
Parcelné číslo pozemku 6652/4
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1192 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7510
Prevádzaný majetkový podiel 36/7186
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79840
Parcelné číslo pozemku 6652/5
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 791 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7510
Prevádzaný majetkový podiel 36/7186

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu