Dom Brvnište_podiel 99/160, Brvnište


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ing.Jana Hôrková
jana.horkova@minv.sk
tel.: 032/7411306

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Považská Bystrica
Obec: Brvnište
Katastrálne územie: Brvnište
Adresa ponúkaného majetku štátu: Brvnište
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 4100  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 4100  €
Dátum zverejnenia ponuky: 11.01.2023
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.01.2023
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.02.2023Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 79812
Súpisné číslo stavby 493
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 1179
Číslo listu vlastnictva 2583
Prevádzaný majetkový podiel 99/160

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu