Osobné motorové vozidlo AUDI A6


Správca ponuky

Správca: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
IČO: 00166260
Adresa správcu: Chlumeckeho 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 820 12
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Kučerová
gabriela.kucerova@skgeodesy.sk
tel.: 02 2081 6069

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: len o všetky ponúkané veci
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 6750  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 6750  €
Dátum zverejnenia ponuky: 28.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 29.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.08.2021

Termín obhliadky: termín obhliadky je možné dohodnúť na telefónnom čísle 0911 821093 - p. Klubník, ktorý zároveň poskytne bližšie informácie o vozidle


VEC
 
Identifikačné čislo 76249
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku AUDI A6
Rok uvedenia do prevádzky 2008
Rok výroby 2008
Stručná identifikácia evidenčné číslo vozidla BA 247UK, najazdených 274 629 km, farba vozidla čierna perleťová, výkon motora 171 kW, objem valcov 2967 cm3, emisná a technická kontrola platná do 02.09.2022
Majetkový podiel 1/1
Poznámka Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ponúka na prevod správy prebytočný hnuteľný majetok štátu, t. j. služobné motorové vozidlo, ktoré nespadá do kategórie vymedzeného hnuteľného majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Výbava vozidla: ABS, airbag vodiča a spolujazdca, rádio s CD, diaľkové centrálne zamykanie dverí, automatická klimatizácia, vyhrievané sedadlá vodiča a spolujazdca, palubný počítač, tempomat, vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, zimné kolesá - 4 ks.
Vozidlo má plnú nádrž PHL – 80 litrov (nafta). Hodnota PHL nie je zahrnutá v cene vozidla.
Stav osobného motorového vozidla zodpovedá roku výroby a počtu najazdených kilometrov.
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE – AUDI“ poštou na adresu: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, odbor ekonomiky a správy majetku, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212 alebo osobne do podateľne správcu majetku (do 14.00 hod.).

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.

Výherca ponuky

Meno Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Sídlo Špitálska 8, 812 62 Bratislava
IČO 30794536
Stav úspešný predaj
Protokol 1630582358_vyhodnotenie_ponukoveho_konania__audi.pdf