Parcela KN - C č. 376/1 k. ú. Istebné, Istebné


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: JUDr. Eva Pavčová
eva.pavcova@minv.sk
tel.: 0918 805 098

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Dolný Kubín
Obec: Istebné
Katastrálne územie: Istebné
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 950  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 950  €
Dátum zverejnenia ponuky: 13.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.08.2021

Termín obhliadky: bez obhliadky


Pozemok
 
Identifikačné čislo 76131
Parcelné číslo pozemku 376/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 306 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1178
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu