Parcela KN - C č. 5732/39 v k. ú. Čičmany, Čičmany


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Jarmila Pytlová
jarmila.pytlova@minv.sk
tel.: 041/5117 238

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Žilina
Obec: Čičmany
Katastrálne územie: Čičmany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 3100  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 3100  €
Dátum zverejnenia ponuky: 10.06.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 11.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.07.2021

Termín obhliadky: bez obhliadky


Pozemok
 
Identifikačné čislo 75960
Parcelné číslo pozemku 5732/39
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 220 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2271
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu