Pozemky Horná Súča_podiel 2/36, Horná Súča


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: JUDr.Jana Habáňová
jana.habanova@minv.sk
tel.: 032/7411408

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Trenčín
Obec: Horná Súča
Katastrálne územie: Horná Súča
Adresa ponúkaného majetku štátu: Horná Súča
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 1020  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1020  €
Dátum zverejnenia ponuky: 20.07.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.07.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.08.2022Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78639
Parcelné číslo pozemku 168
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 440 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 390
Prevádzaný majetkový podiel 2/36
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78640
Parcelné číslo pozemku 169
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 55 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 390
Prevádzaný majetkový podiel 2/36
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78641
Parcelné číslo pozemku 170
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 92 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 390
Prevádzaný majetkový podiel 2/36
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78642
Parcelné číslo pozemku 171
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 59 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 390
Prevádzaný majetkový podiel 2/36

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu