Pozemok Horné Bzince, Bzince pod Javorinou


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ľubica Pilátová
lubica.pilatova@minv.sk
tel.: 032/7411309

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Nové Mesto nad Váhom
Obec: Bzince pod Javorinou
Katastrálne územie: Horné Bzince
Adresa ponúkaného majetku štátu: Horné Bzince
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 2060  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 2060  €
Dátum zverejnenia ponuky: 04.06.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 05.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.07.2021Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 75922
Parcelné číslo pozemku 455
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 180 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 590
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu