Pozemok Ružová dolina, Bratislava - mestská časť Ružinov


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: PaedDr. Andrea Bódiová
andrea.bodiova@minv.sk
tel.: 0961033835

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ružová dolina
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 15400  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 15400  €
Dátum zverejnenia ponuky: 12.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.06.2022Pozemok
 
Identifikačné čislo 78115
Parcelné číslo pozemku 15296/212
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 118 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 282
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu