Pracovisko R-361 M ZIL 131


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Jarmila Seňanová
jarmila.senanova@mod.gov.sk
tel.: 0960 317649

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: o každú vec zvlášť
Dátum zverejnenia ponuky: 17.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 18.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.10.2021

Termín obhliadky: VÚ 1043 Nemecká dňa 28.09.2021


VEC
 
Identifikačné čislo 76537
Kategória majetku - výrobok obranného priemyslu, ktorého obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako 10 000 eur
Označenie majetku Pracovisko R-361 M ZIL 131
Rok výroby 1981
Stručná identifikácia Pracovisko R-361 M ZIL 131
Majetkový podiel 1/1
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov 6876  €
Poznámka Jedná sa o špeciálne užitkové vozidlo, ktorého technický stav je úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov. Technika je fyzicky zastaralá, kompatibilita s inými rádiovými prostriedkami je obmedzená. Je súčasťou súpravy, ktorá nie je používaná. resp. je posledných 15 rokov v uložení.

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1633495767_pracovisko_r361_m_zil_131.pdf