TREZORY


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo hospodárstva SR
IČO: 00686832
Adresa správcu: Mlynské nivy 44/a
Mesto: Bratislava
PSČ: 827 15
Kontaktná osoba: Mgr. David Bučko
david.bucko@mhsr.sk
tel.: 02/4854 1088

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Záujem možno prejaviť: o každú vec zvlášť
Dátum zverejnenia ponuky: 02.06.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 03.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.06.2021

Termín obhliadky: dohodou


VEC
 
Identifikačné čislo 75919
Kategória majetku - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje
Označenie majetku TREZORY
Rok uvedenia do prevádzky 2003
Stručná identifikácia Uzamknuté funkčné trezory
Majetkový podiel 1/1
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov 1  €
Poznámka Trezory sú plne funkčné avšak uzamknuté. Je nutné si ich dať odomknúť na vlastné náklady.

Zoznam trezorov:
1. TP-Skriňa ohňovzdorná-Trezor 2-dver.
2. TP-Skriňa ohňovzdorná-Trezor 1-dver.
3. TREZOR ELEKTRONICKY TLA 5
4. TREZOR TLB8
5. TREZOR
6. Skriňa trezorová Safe Tronics
7. TREZOR EK 4740.2 LV
8. Trezor nábytkový Maxi-Ge
9. Trezor NT 61/100M
10. TREZOR ROYAL 79SA
11. TREZOR NABYT.S KLUCOM MC440