"Vážny domček" v k. ú. Uľanka, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Vlčeková
katarina.vlcekova@ssc.sk
tel.: 048/4343234, 0903 705 074

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Uľanka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pri ceste I/59 v Uľanke, v blízkosti Koliby u sv. Krištofa
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 470  €
Dátum zverejnenia ponuky: 27.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 28.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.08.2021Poznámka k ponuke:
Ponuky prosíme doručiť na adresu správcu: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica.
"Vážny domček" je samostatne stojaci, postavený na spevnenej ploche z betónových cestných panelov. Jedná sa o prefabrikovanú stavbu s nosnou oceľovou kostrou, z vnútornej strany s povrchovou úpravou obkladom na báze dreva a z vonkajšej strany s ušľachtilou omietkou. Strecha na domčeku je plechová z pozinkovaného plechu. Dvere na domčeku sú kovové (poškodené koróziou), okná sú plastové s izolačným sklom. Podlaha v domčeku je povlaková, PVC na drevenom nosnom podklade. Technológia na váženie nápravových tlakov sa v domčeku už nenachádza.
Domček je po prevode správy nutné z pozemku demontovať a odviezť.

Stavba
 
Identifikačné čislo 76247
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 578/17
Číslo listu vlastnictva nie je na LV
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1630393510_scan0285.pdf