Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 19 ponúk
Zobrazenie:


nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na adresu okresného úradu. Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľn...

Ponukové konanie
Klenovec
Pridané: 26.01.2023 Predkladanie ponúk od: 27.01.2023 Uzávierka: 27.02.2023

nové

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mesta Martin v atraktívnej a vyhľadávanej rekreačnej a obytnej zóne mesta Martin - Stráne. Mestská časť Stráne je lokalita s rekreačnou a obytnou funkciou, ktorá je zastavaná rodinným domami spolu s objektmi využívanými na rekreačný a oddychový pobyt. Podľa znaleckého posud

Ponukové konanie
Martin
Pridané: 26.01.2023 Predkladanie ponúk od: 27.01.2023 Uzávierka: 27.02.2023

nové

Ponukové konanie
Pridané: 26.01.2023 Predkladanie ponúk od: 27.01.2023 Uzávierka: 10.02.2023

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Polianka
Pridané: 24.01.2023 Predkladanie ponúk od: 25.01.2023 Uzávierka: 23.02.2023

nové

Ponukové konanie
Trstená
Pridané: 24.01.2023 Predkladanie ponúk od: 25.01.2023 Uzávierka: 23.02.2023

nové

Predmetom ponuky je stavba - rekreačná chata súpisné číslo 1351 bez pozemku, nachádzajúca sa v záhradkárskej lokalite Konopiská v k.ú. Košická Nová Ves. Nehnuteľnosť je dlhodobo nevyužívaná, technický stav objektu vykazuje výrazné zanedbanie bez vykonávania údržby. Nehnuteľný majetok v spr

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Košická Nová Ves
Pridané: 17.01.2023 Predkladanie ponúk od: 18.01.2023 Uzávierka: 16.02.2023

nové

Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Ponukové konanie
Prievidza
Pridané: 13.01.2023 Predkladanie ponúk od: 14.01.2023 Uzávierka: 13.02.2023

nové

Uvedený nehnuteľný majetok v správe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Predmetné pozemky sú zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000-územia e...

Ponukové konanie
Hôrka
Pridané: 12.01.2023 Predkladanie ponúk od: 13.01.2023 Uzávierka: 13.02.2023

nové

Uvedený nehnuteľný majetok v správe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Lesný pozemok sa nachádza v prírodnej rezervácii Turínske dubiny so IV. stupňom ochrany ...

Ponukové konanie
Turík
Pridané: 12.01.2023 Predkladanie ponúk od: 13.01.2023 Uzávierka: 13.02.2023

nové

Areál bývalej raketovej základne v lokalite Devínska Kobyla v Bratislave v k.ú. Devínska Nová Ves, Devín, Dúbravka. Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 186/2022, vypracovanom Ing. Jurajom Sedláčkom.

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Dúbravka
Pridané: 12.01.2023 Predkladanie ponúk od: 13.01.2023 Uzávierka: 13.02.2023